ขอกราบแทบพระบาท น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัท แอโรฟิล จำกัด และ บริษัท แอโรฟิลอินเตอร์เทรด จำกัด

Enter To WebSite... เข้าสู่เวบไซท์...