Aerofilintertrade.Com

Tuesday, 16 Apr 2024

Job

Print

 

กลุ่มบริษัทในเครือของเรากำลังขยายงานและมีความประสงค์ทีจะ
รับสมัครบุคคลมาร่วมขยายงานกับเรา ดังนี้
website ของเรา
   
   
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ ..ด่วน
 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องของฝ่ายบุคคลและธุรการ ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผนงาน
 • ตรวจสอบงานบุคคล ตั้งแต่กฎระเบียบการบริหารงานบุคคลทั้งหมดตั้งแต่การรับพนักงานเข้าใหม่การมีสวัสดิการ ตลอดจนกระทั่งพนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
 • กำกับดูแล, ตรวจสอบ, วางแผนงาน และประมาณการค่าใช้จ่ายของฝ่ายบุคคลและธุรการ ให้เป็นไปตามแผนงบประมาณของบริษัทฯ
 • กำกับดูแลงานของฝ่ายบุคคล เช่น ในเรื่องเกี่ยวกับงานด้านการวางแผนกำลังคน, งานด้านการบริหารค่าตอบแทน, งานด้านฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร, งานด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ, งานด้านสรรหาว่าจ้างบุคลากร, กำกับดูแลนักศึกษาฝึกงาน เป็นต้น - ส่งรายงานต่างๆ ให้สรรพากรและประกันสังคม
 • กำกับดูแลงานของฝ่ายธุรการ เช่น ในเรื่องเกี่ยวกับงานด้านธุรการทั่วไป, งานด้านจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงานทั้งหมด
 • ดูแลการปฏิบัติงานของบริษํท Outsource ด้านแม่บ้านและ รปภ.
 • ดูแลและประสานงานกับบริษัทประกันเกี่ยวกับการประกันภัยทรัพย์สินของบริษัท
 • ดูแลรถของบริษัท ต่อภาษี พรบ รถยนต์ , ติดต่องานราชการ และงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
 อัตรา  1
 เงินเดือน  ตามตกลง ตามประสบการณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, บริหารงานบุคคล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่ต่ำกว่า 32 ปี
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 7 ปี เป็นประสบการณ์ด้านงาน HR ในระดับผู้บริหารอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผล
 • สามารถจัดลำดับความสำคัญได้ดี
 • มีความสามารถในการสื่อความได้ดี มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม และ ประสานงานได้ดี
 • กระตือรือร้น และบริหารงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน เป็นอย่างดี
 • ต้องใช้โปรแกรม MS Office และโปรแกรมเงินเดือน Payroll ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 สถานที่ปฏิบัติงาน  สำนักงานใหญ่ ถนนพัฒนาการ ประเวศ
 จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
 สวัสดิการ  ดูด้านล่าง
 วิธีการรับสมัครงาน
 • ตำแหน่งด้านบัญชี/บุคคลและธุรการ e-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • จดหมาย หรือ ติดต่อด้วยตนเอง ตามที่อยู่บริษัท (สำนักงานใหญ่)
   
   
Sales Engineer
 • ขายสินค้าแผ่นกรองอากาศ ระบบฟอกอากาศ UV ลุกค้าโรงงานอุตสาหกรรม ผู้รับเหมา โรงพยาบาล ฯลฯ
 อัตรา  2

 อัตรา

 20,000
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี มีประสบการณ์
 • มีประสพการณ์ขายสินค้าอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีรถยนต์ส่วนตัว
 สถานที่ปฏิบัติงาน  กทม.
 จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
 สวัสดิการ  ดูด้านล่าง
 วิธีการรับสมัครงาน
   
   
พนักงานบัญชีและธุรการ ศูนย์บริการพัฒนาการ
 • ดูแล Store การเบิกจ่ายอะไหล่
 • ดูแลรักษาเงินสดย่อย
 • รับรถลูกค้าที่เข้ารับบริการซ่อม ตรวจสอบ และ บันทึกประวัติซ่อม
 • ดูแลความเป็นระเบียบเนียบร้อยในสำนักงาน
 • จัดทำบัญชี รวมทั้งงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 อัตรา  2
 อัตรา  8,000-15,000
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงาน
 • มีประสบการณ์ในการใช้ระบบบัญชี EXPRESS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 สถานที่ปฏิบัติงาน  ศูนย์บริการพัฒนาการ (ประเวศ) ศูนย์บริการมหาชัย สมุทรสาคร
 จังหวัด  กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร
 สวัสดิการ  ดูด้านล่าง
 วิธีการรับสมัครงาน
 •  ตำแหน่งด้านบัญชี e-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • จดหมาย หรือ ติดต่อด้วยตนเอง ตามที่อยู่บริษัท (สำนักงานใหญ่ พัฒนาการ
   
   
หัวหน้าช่าง / ช่างซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็น ..ด่วน
 • ซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นรถบรรทุก และ หรือ ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง และ ตรวจสอบคุณภาพการซ่อมบำรุง (ในกรณี หัวหน้าช่าง)
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน 7,000-25,000
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ ด้านงานซ่อมเครื่องทำความเย็น หรือ ระบบทำความเย็น หรือ แอร์รถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
หมายเหตุ
 • ช่างประจำศูนย์พัฒนาการ (ถ.พัฒนาการ เขตประเวศ) ต้องการด่วน มีที่พักให้
สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์บริการพัฒนาการ (ประเวศ)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
สวัสดิการ ดูด้านล่าง
วิธีการรับสมัครงาน
ช่างซ่อมเครื่องทำความเย็นรถบรรทุก
 • ซ่อมและติดตั้งระบบทำความเย็น
 • ซ่อมระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมเครื่องทำความเย็นรถบรรทุก
 • ซ่อมเครื่องยนต์
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน 6,000-25,000
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ ด้านงานซ่อมเครื่องทำความเย็น หรือ ระบบทำความเย็น หรือ แอร์รถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์บริการพัฒนาการ (ประเวศ)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
สวัสดิการ ดูด้านล่าง
วิธีการรับสมัครงาน
พนักงานขับรถผู้บริหาร
 • ขับรถ และ บำรุงรักษารถยนต์
 • งานพิเศษอื่นที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 2
เงินเดือน 7,000-9,000
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย อายุ 27 -35 ปี
 • คุณวุฒิขั้นต่ำ มัธยมศึกษาปีที่3
 • มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหาร หรือ ขับรถบ้านมาก่อน
 • มีความรู้เส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี โดยเฉพาะเส้นทางด่วน
 • หากสามารถสื่อสารกับคนต่างชาติได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
หมายเหตุ
 • มีค่าล่วงเวลา
 • ได้รับค่าครองชีพหลังการบรรจุ
สถานที่ปฏิบัติงาน บ้านผู้บริหารที่ซอยทองหล่อสุขุมวิท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
สวัสดิการ ดูด้านล่าง
วิธีการรับสมัครงาน
พนักงานขับรถรับส่งสินค้า-เอกสาร
 • ขับรถขนส่งสินค้า
 • ซื้ออะไหล่
อัตรา 1
เงินเดือน 7,000-10,000
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • วุฒิ มัธยม- ปวส.
 • มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • หากมีใบขับขี่ขนส่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ซื่อสัตย์และอดทน
หมายเหตุ
 • มีค่าล่วงเวลา
 • ได้รับค่าครองชีพหลังการบรรจุ
สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์บริการสมุทรสาคร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
สวัสดิการ ดูด้านล่าง
วิธีการรับสมัครงาน
พนักงานฝ่ายผลิต- ด่วน
 • ควบคุมการผลิต
อัตรา 1
เงินเดือน 7,000-8,000
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุประมาณ 22-28 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • การศึกษา ปวช. หรือ ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือเครื่องยนต์
 • หากเคยผ่านงานควบคุมการผลิต หรือทำงานโรงงานมาก่อน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน 4/5 หมู่ 3 ถ.ธนบุรี-ปากท่อ ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
จังหวัด สมุทรสาคร
สวัสดิการ ดูด้านล่าง
วิธีการรับสมัครงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย/Sales engineer
 • ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในการเลือกใช้ เครื่องทำความเย็นรถบรรทุก หรือ ผลิตภัณฑ์อื่นที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำแผนการตลาด และ ทำตลาด เครื่องทำความเย็นรถบรรทุก หรือ ผลิตภัณฑ์อื่นที่ได้รับมอบหมาย
 • เสนอขาย เครื่องทำความเย็นรถบรรทุก หรือ ผลิตภัณฑ์อื่นที่ได้รับมอบหมาย แก่ลูกค้าตามเป้าหมายที่กำหนด
อัตรา 1
เงินเดือน 8,000-20,000 บวก ค่านำมัน และ ค่าคอมมิชชั่น
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปวส.-วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • มีพาหนะเป็นของตนเอง
 • มีความขยัน อดทน และ ซื่อสัตย์
 • มีความสามารถ และ ไหวพริบ ทางการตลาด รักงานขาย
 • มีความสามารถในการเรียนรู้ การสื่อความ และ เข้ากับบุคคลอื่นได้ดี 
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ รับส่ง e-mailได้
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ (พัฒนาการ ประเวศ )
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
สวัสดิการ ดูด้านล่าง
วิธีการรับสมัครงาน
สวัสดิการสำหรับทุกตำแหน่ง
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันภัยหมู่
 • ประกันสังคม
 • ค่าครองชีพ
 • แผนกบริการ มีสวัสดิการ ค่าอาหารกลางวันทำงานนอกสถานที่, และ เบี้ยขยัน
 • มีที่พักสำหรับพนักงานซ่อมบำรุง
 • แผนกซ่อมบำรุงมีส่วนแบ่งค่านายหน้าจากยอดขายของศูนย์บริการ 
 • โบนัส ตามผลประกอบการ
วิธีการรับสมัครงานสำหรับทุกตำแหน่งงาน
ติดต่อ : คุณกรุณา ศุภการุณย์
30-30/1 ซ.พัฒนาการ 76 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :02-7207961 ถึง 3    Fax : 02-322-6504